Dark Tranquillity - Her Silent Language

Author: ATU / Labels:

Яагаад тэр надад үзэгдэнэ вэ? эцэс төгсгөлгүй шөнүүд?
Яагаад тэр надад үзэгдэнэ вэ? Харанхуйгаас өөр өмсгөлгүй тэр?Why do I see her, the never ending nights?
Why do I see her, wearing nothing but the dark?

Have you come here to warn me
Of what I cannot see
You want to tell me something
But you do not have the words

I know where you live
I can see through your darkness
And when you sleep
I hear the heart that beats you

Have you come here to warn me
Of what I cannot see?
You want to tell me something
But you do not have the words

Eyes far into the distance
A life that does not connect
Time played well its parts
On the strings that blind us

Encounters in silence
Words elude the freeing night
Wish I could fathom
What is too hard to tell

Her head hangs low
In the silence of her room
Her head hangs low
She takes a bite out of her heart

Have you come here to warn me
Of what I cannot see
You want to tell me something
But you do not have the words

-------------------------------------------------------
Харанхуйн Залбирал - Түүний Чимээгүйхэн Хэл
-------------------------------------------------------

Яагаад тэр надад үзэгдэнэ вэ? эцэс төгсгөлгүй шөнүүд?
Яагаад тэр надад үзэгдэнэ вэ? Харанхуйгаас өөр өмсгөлгүй тэр?

Үл ойлгох зүйлийн минь талаар
Надад анхааруулахаар ирээ юу чи?
Чи надад өгүүлэхийг хүснэ.
Гэвч чамд үгс үл олдоно.

Чамайг хаана аж төрдөгийг би мэднэ
Чиний харангуйн дундуур би харж чадна.
Чамайг унтах тэр үеээр
Зохилох зурхний чинь чимээг би сонсоно.

Үл ойлгох зүйлийн минь талаар
Надад анхааруулахаар ирээ юу чи?
Чи надад өгүүлэхийг хүснэ.
Гэвч чамд үгс үл олдоно.

Харц чинь холын зайд.
Үл харилцах тэр амьдрал
Биднийг холбох чавхдас дээгүүр
Цаг хугацаа өөрийн хэсгийг сайхан тоглож ээ.

Аниргүйн дундах учирлууд.
Нисэн одох шөнөөс үгс холдон одно.
Ойлгодог ч болоосой.
Ярихад юу нь ийм бэрх байна вэ?

Өрөөнийхөө аниргүйн дунд
Тэр толгойгоо гудайлгана...
Зүрхнийхээ нэг хэлтэрхийг тэр гээнэ.
Тэр толгойгоо гудайлгана...

Үл ойлгох зүйлийн минь талаар
Надад анхааруулахаар ирээ юу чи?
Чи надад өгүүлэхийг хүснэ.
Гэвч чамд үгс үл олдоно.

2 comments:

Аниргүй said...

дарк трангүйлити сонсдог байсн тухайн үеийн туулайхан маань ийм хөгжим хэрэггүй гэж хэлснийх нь зоргоор сонсхоо байчихаж билээ :P

ATU said...

real bad translation above!

Post a Comment

ATU's Guests