Draconian - The Solitude

Author: ATU / Labels:

Ганцаар би хавцал дээр зогсоно.
Алсын цуурайн дуудаж буй нь сонсдоно.
Хатаж гундсан үзэсгэлэнгээ орхи хэмээн даллана.
Шөнөтэй уулзахаар энэ худал хуурмагыг орхи хэмээн...
Эцэс төгсгөлгүй шөнө


While stars outspread the night-time watch
and wind through darkened treetops swirl;
I slowly bow my frozen features
in grief, in sadness and in woe...
in grief, in sadness and in woe.

In solitude forever!

Forever I see, forever I hear, forever I smell,
forever I taste and forever I feel the solitude...

No voice (no voice), no hand (no hand) of human source
can reach me (reach me) in this place...
though fallen (fallen) figures (figures) closely passes
and invites me (invites me) into somber dance...
this somber dance!

Cold and desolate my soul turns grey,
(and) alone I witness the neverending day.

My wasted dreams lie silent and dead
within this darkened tears I shed...
this darkened tears I shed.

In solitude forever!

So lonely I stand on this tortured cliff
hearing distant cosmic echoes calling;
beckons me to decline this withered beauty
and leave this lie to greet the night...
the night without an end.

The solitude...

This solitary life...
Maybe I should just end it all...
Yes, I should just end it all!

------------------------------------------
Draconian - Ганцаардал
------------------------------------------

Шөнө одод цэлийтэл тархан харагдахад
Салхи харанхуйлсан модний оройгоор салхилна.
Аажимаар би хүйтэн царайлаад бөхийнө.
Гашуудалд, Уйтгарт бас зовлонд...
Гашуудалд, Уйтгарт бас зовлонд.

Үүрд ганцаардалд!

Үүрд би харна, үүрд би сононо, үүрд би унэрлэнэ,
Үүрд би амтлана бас үүрд би ганцаардлийг мэдэрнэ...

Дуугуй (дуугуй), Тусгуй (тусгуй) хүн гэх шинж үгүй
Хүрээд ирж чадна (хүрээд ир) энэ газар...
Хэрцгий (хэрцгий) дүртэнүүд (дүртэнүүд) ойрхон өнгөрнө
Тэгээд намайг (намайг урина) гунигт бүжигт урина...
Энэ зовлонт бүжиг!

Хүйтэн бас эзгүй сэтгэл минь саарал болж хувирна,
Тэгээд ганцаар би эцэс төгсгөлгүй өдрүүдийг гэрчилнэ.

Бүтээгүи мөрөөдлүүд минь чимээгүйхэн үхэж хоцоржээ
Мэлмэрүүлж орхисон хар нулимстай минь хамт
Мэлмэрүүлсэн хар нулимс минь.

Үүрд ганцаардалд!

Ганцаар би хавцал дээр зогсоно.
Алсын цуурайн дуудаж буй нь сонсдоно.
Хатаж гундсан үзэсгэлэнгээ орхи хэмээн даллана.
Шөнөтэй уулзахаар энэ худал хуурмагыг орхи хэмээн...
Эцэс төгсгөлгүй шөнө

Ганцаардал...

Ганцаардсан амьдрал...
Магадгүй би энэ бүгдийг зүгээр л дуусгачихаж болно
Тиймээ, би энэ бүгдийг зүгээр л дуусгачихаж болно.

0 comments:

Post a Comment

ATU's Guests